Pseudocheilinus Hexataenia | Six Line Wrasse | Šestopruga Labrida

Last Updated on August 26, 2022 by Dalibor

Six Line Wrasse svojim koloritom, prepoznatljivim po šest horizontalnih, narandžastih pruga koje se prostiru preko plavog tela, ovaj pripadnik porodice Labrida unosi živopisnost u svaki akvarijum. Ovo se naročito uočava na mužjacima, koji u vreme parenja intenziviraju svoj kolorit. Prelepa je i vrlo aktivna riba. Njeno prirodno stanište je među granama korala na grebenu okrenutom prema moru, takođe se nalazi u čistim priobalnim vodama i u oblastima gustog rasta korala na vrhovima grebena u plitkoj vodi ili na padinama.

Pseudocheilinus Hexataenia Six Line Wrasse

Six Line Wrasse je tajnovita i stidljiva vrsta koja se obično sreće u malim, labavim grupama koje plivaju među granama korala radi zaštite. Hrani se uglavnom sitnim rakovima. U akvarijumu se često hrani i nepoželjnim organizmima, poput mnogočekinjastih crva. Iako je uglavnom miroljubiva, ume ispoljiti i agresivnost ka drugim pripadnicima Wrasse porodice ili ribama koje je lako ugroziti, naročito ako se ne hrani adekvatno ili joj se ne obezbedi dovoljno mesta za sakrivanje.

Korišćenjem ovog web sajta prihvatate ove uslove korišćenja | Pravila i uslovi korišćenja sajta

Translate »