Pseudocheilinus Hexataenia | Six Line Wrasse | Šestopruga Labrida

Six Line Wrasse svojim koloritom, prepoznatljivim po šest horizontalnih, narandžastih pruga koje se prostiru preko plavog tela, ovaj pripadnik porodice Labrida unosi živopisnost u svaki akvarijum. Ovo se naročito uočava na mužjacima, koji u vreme parenja intenziviraju svoj kolorit. Prelepa je i vrlo aktivna riba. Njeno prirodno stanište je među granama korala na grebenu okrenutom prema moru, takođe se nalazi u čistim priobalnim vodama i u oblastima gustog rasta korala na vrhovima grebena u plitkoj vodi ili na padinama.

Pseudocheilinus Hexataenia Six Line Wrasse

Six Line Wrasse je tajnovita i stidljiva vrsta koja se obično sreće u malim, labavim grupama koje plivaju među granama korala radi zaštite. Hrani se uglavnom sitnim rakovima. U akvarijumu se često hrani i nepoželjnim organizmima, poput mnogočekinjastih crva. Iako je uglavnom miroljubiva, ume ispoljiti i agresivnost ka drugim pripadnicima Wrasse porodice ili ribama koje je lako ugroziti, naročito ako se ne hrani adekvatno ili joj se ne obezbedi dovoljno mesta za sakrivanje.

Leave a Reply

Korišćenjem ovog web sajta prihvatate ove uslove korišćenja | Pravila i uslovi korišćenja sajta

Translate »